måndag, februari 19, 2007

Menutool - miljöanpassa måltider

menutool kan du planera klimatanpassade måltider. I ett diagram visas hur ingredienserna du väljer påverkar miljön och näringsinnehållet. Bakom projektet, som utvecklats vid KTH, står bla två av mina gamla föreläsare från Göteborgs Universitet, Helena Shanahan och Helena Wåhlander.

Under Shanahans ledning har jag gjort flera små projekt, det jag minns bäst är ett där jag räknade ut de ekonomiska fördelarna med att vara flera i ett hushåll. Jag skrev också under samma tid en liten uppsats om Äldres syn på miljö och miljöarbete i hushållet. En professor i pedagogik var handledare. Snabbt sammanfattat tyckte inte de 70+are jag intervjuade att miljöarbete var så viktigt (1993) men levde ändå omedvetet miljövänligare än de flesta eftersom de lärt sig att vara måttfulla och sparsamma. Undrar om det ser likadant ut idag?