måndag, juni 18, 2007

Fråga

Hur förklarar man på ett smart och icke papegojigt sätt skillnaden på den och det i svenska språket för en logiskt tänkande italienare?6 Comments:

Blogger Kristian said...

Det finns inte rena maskulinum och femininum i svenskan som det gör i italienskan, däremot har vi neutrum och utrum vilket motsvaras av den och det. Utrum är en sammanslagning av mask./fem. Italienska motsvarigheter är pronomina som esso - den/det (om saker i maskulinum singular) och
essa - den/det (om saker i femininum singular)

måndag, juni 18, 2007 8:31:00 em  
Blogger Ilva said...

precis-sàg att det àr som maskulinum o femininum på italienska o om italienaren påstår att det finns logik i mask o fem benämningar men inte med den o det så kan du lugnt säga att det är fel.

tisdag, juni 19, 2007 4:23:00 em  
Blogger Bendel said...

Tack sjysta ni! Kan nog inte hjälpa honom att hitta någon logik. Men varför har inte vi rena mask. och fem. som så många andra europeiska språk?

onsdag, juni 20, 2007 7:35:00 em  
Blogger Kristian said...

"Under fornsvensk tid kunde substantiv ha ett av tre genus: maskulinum, femininum eller neutrum. En fisk omtalades som han och en bok var hon. Denna genusindelningen lever kvar i många dialekter: Det står i boka (femininum). Och ännu säger vi hon om klockan." I början på 1500-talet förenklades språket och dessa skillnader föll bort.

(Citerat från Wikipedia)

onsdag, juni 20, 2007 9:34:00 em  
Blogger K said...

Fast man kan nog ändra "förenklades" till "förändrades". Det är egentligen fullkomligt arbiträrt, på samma sätt som vilken preposition man väljer för till exempel riktning i italienskan. De kommer att säga att det finns en logik i det, men det är skitsnack. Vi åker till bergen semester och lägger benen bordet och skriker till kyparen innan vi lägger benen ryggen.

onsdag, juni 20, 2007 11:46:00 em  
Blogger Bendel said...

Tack igen för era inlägg, de hjälpte mig i vidare diskussioner som inte blev så långa då min vän började ge upp det logiska.

tisdag, juni 26, 2007 8:57:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home